KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK

E-Kabin ürünlerinin tasarımında, imalatında ve kullanılan hammaddelerin seçiminde "azami seviyede korozyona dayanımın ekonomik bir şekilde sağlanması" prensibi esas alınmıştır. Bu amaçla, paslanmaz ve alüminyum dışında kullanılan tüm metal malzemeler boyanıyor olsalar bile galvanizli, yani çinko ile kaplanmıştır. E-Kabin S, H, ve K Serilerinde tüm kapaklar ve kapılar, örtü elemanları ve özellikle baza elemanları galvanizli sac malzemeden imal edilmektedir. İlave olarak da boyanmaktadır. Benzer şekilde E-Kabin M ve T Serisinde de tamamen galvanizli sac kullanılmaktadır. E-Kabin ürünlerinde paslanmaz ve alüminyum malzeme dışında tamamen galvanizli sac malzeme kullanılmaktadır. Daha çok estetik görünüm sağlamak amacıyla yapılan boyama işlemi çeşitli ön işlemler ve fosfatlama işlemini takiben gerçekleştirilir. Boyama işlemi, epoksi-polyester bazlı toz halindeki boyanın elektrostatik yükleme yöntemiyle metal yüzey üzerine tutturulması ve parçaların bu halde konveyör üzerinde fırına sokulması suretiyle boyanın kürlenmesinin sağlanmasından ibarettir.

Boyama prosesinin tüm adımları aşağıda sıralanmaktadır.

• Yağ Alma
• Durulama
• Fosfatlama
• Durulama
• Pasivasyon
• Kurutma
• Elektrostatik Boyama
• Kürlenme

Standart olarak kullanılan boya RAL 7035 gri renkdedir ve pütürlüdür.


    GALVANİZLİ SAÇLARDA KATODİK KORUMA

Korozyona karşı katodik koruma konusunda ilk akla gelen uygulamalar toprak altında bulunan tankların, boru hatlarının veya iskelelerin yada gemi gövdelerinin korunmasıdır.

Hepsinin ortak özellikleri elektriksel potansiyeli yükseltilen bir gövde ve kurban edilen bir başka metalin mevcudiyetidir.

Bilindiği gibi paslanma, elektron ihtiyacı içinde olan oksijen atomlarının elektron fazlası olan metaller ile reaksiyona girmek suretiyle metal oksitler olusturmasi yani oksidasyon reaksiyonudur. Ortamda birden fazla metal çeşidinin bulunması halinde, oksijen atomu potansiyeli düsük olan metal ile reaksiyona girme eğilimi göstermektedir. İşte katodik koruma yönteminin dayandığı nokta budur. Korunması istenen metalin potansiyeli yükseltilir ve ortama kurban edilecek başka bir metal yerleştirilir.


Ortamda birden fazla metal çeşidinin bulunduğu ancak potansiyel farkı oluşturacak gerilim kaynağı bulunmayan durumlarda metaller arası "reaksiyona girme eğilimleri" sıralaması yani "normal potansiyel" değerleri önem kazanmaktadır. Bu değerler hidrojenle karşılaştırılarak, göreceli olarak belirlenmiştir, dolayısıyla hidrojenin normal potansiyeli sıfırdır. Bu sıralamanın bir başka adi da asalet sıralamasıdır. En asil metal altındır.


Asalet sıralamasına göre demir çinkodan daha asildir. Hem demir hem de çinko bulunan bir ortamda dışarıdan herhangi bir gerilim uygulanmadan çinko kendini feda eder ve beyaz toz halindeki çinko-oksitleri oluşur.


Tamamen metallerin kendi aralarındaki potansiyel fark dolayısıyla katodik koruma sağlanması söz konusu potansiyel farkın büyüklüğü ile sinirlidir. Çinko kaplı demir malzeme için bu sinir 1mm mertebesindedir. Yani arkali önlü çinko ile kaplanmış bir plaka temiz bir şekilde kesildiğinde kesim yüzeyinde koruma sağlanabilmesi için plaka kalınlığının azami 2mm olması gerekmektedir.


Galvanizli sac uygulamalarında çinkonun korozyona karşı katodik koruma etkisi, söz konusu uygulamada meydana gelebilecek çizilme, kesilme gibi durumlar için etkili ve ekonomik bir koruma sağlamaktadır. Günlük hayatta karşılaşılan en çarpıcı örnek galvanizlenmiş bir dış yüzeye sahip ev tipi LPG tüplerdir. Bunlar son tüketim noktasına ulaştırılıncaya kadar bir çok darbeye, çiziğe maruz kalırlar, ancak paslanmazlar.


    TOPRAKLAMA SÜREKLİLİĞİ

Elektrik enerjisinin kullanıldığı uygulamalarda kullanıcının temas halinde olması muhtemel mahfaza kısımlarının birbirleriyle ayni potansiyelde ve topraklanmış olmaları "dolaylı temas yoluyla elektrik çarpmasına karşı koruma" sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir ariza sebebiyle enerji altında kalabilecek ve risk yaratabilecek muhafaza kısımlarının topraklanması suretiyle ariza devresi tamamlanmaktadır.
Böylece koruma cihazları devreyi açtıracak ve ariza ortaya çıkacaktır.  E-Kabin ürünlerinde tüm metal parçalar galvanizli sac malzemeden imal edilmektedir. Kapı ve kapaklar ile çeşitli örtü elemanları dışındaki elemanlar boyanmamaktadır. Bu sayede parçalar montaj sırasında kendiliğinden ayni potansiyele getirilmiş olurlar. Boyalı parçalar ise birbirlerine temas eden yüzeylerinde maskelenerek boyanırlar.
Bunlar da galvanizli sac malzemeden imal edilmektedir ve benzer şekilde montaj sırasında kendiliğinden ayni potansiyele getirilmektedirler.  Ön kapılarda topraklama amacıyla paslanmaz malzemeden imal edilmiş ve elektrik deşarjı yöntemiyle sağlıklı bir şekilde kaynatılmış çakma civatalar kullanılmaktadır. Bunlar özellikle paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
Aksi takdirde, örneğin bakir ile kaplanmış civataların kullanılması halinde, topraklama iletkeninin bağlantısı sırasında bu kaplama çizilmekte ve daha sonra paslanmaya imkan tanımaktadır. Paslanma suretiyle oluşan demiroksit tabakası ise iyi bir yalıtkandır.  
Ön kapılar ile birlikte kullanılan topraklama iletkeni kabinin gövdesinde herhangi bir noktaya sabitlendiğinde topraklama sürekliliğinin korunmasını sağlar.  E-Kabin M ve T Serilerinde topraklama sürekliliği ön kapılarda olduğu gibi sağlanmaktadır. 

 
 

Copyright 2014 © Saray Elektrik Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.